info.tnsubkk

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท) รายการชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีคัดเลือก

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แจ้งเรื่องร้องเรียน