คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

/
/
คณะศึกษาศาสตร์

พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Education

จำนวนรับเข้าศึกษา

คน / ปี
0

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ปี
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

8,500
/ภาคการศึกษา

แจ้งเรื่องร้องเรียน