คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

/
/
คณะศิลปศาสตร์

การบริหารจัดการศาสตร์การกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Liberal Arts (Tourism)

จำนวนรับเข้าศึกษา

คน / ปี
0

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ปี
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

8,000
/ภาคการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Liberal Arts (Communications)

จำนวนรับเข้าศึกษา

คน / ปี
0

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ปี
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

8,000
/ภาคการศึกษา

แจ้งเรื่องร้องเรียน