หลักสูตรเปิดสอน

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Sports and Health Sciences

จำนวนรับเข้าศึกษา

คน / ปี
0

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ปี
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

8,500
/ภาคการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Liberal Arts (Tourism)

จำนวนรับเข้าศึกษา

คน / ปี
0

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ปี
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

8,000
/ภาคการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Liberal Arts (Communications)

จำนวนรับเข้าศึกษา

คน / ปี
0

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ปี
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

8,000
/ภาคการศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Education

จำนวนรับเข้าศึกษา

คน / ปี
0

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ปี
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

8,500
/ภาคการศึกษา

แจ้งเรื่องร้องเรียน