คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

/
/
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตร

Faculty of Sports and Health Sciences

จำนวนรับเข้าศึกษา

คน / ปี
0

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ปี
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ

8,500
/ภาคการศึกษา

แจ้งเรื่องร้องเรียน