แผนผัง

01

สนามกีฬาเลขยานนท์

1 of 29
02

อาคารกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2 of 29
03

อาคารศูนย์ฝึกอบรม

3 of 29
04

โรงยิมบาสเก็ตบอล

4 of 29
05

ลานกิจกรรม

5 of 29
06

คณะศิลปศาสตร์

6 of 29
07

อาคารกีฬา 41 ปี

7 of 29
08

คณะศึกษาศาสตร์

8 of 29
09

สนามเปตอง

9 of 29
10

โรงยิมตระกร้อ

10 of 29
11

ลานสเก็ตบอร์ด

11 of 29
12

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

12 of 29
13

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

13 of 29
14

สำนักงานแฮนด์บอล

14 of 29
15

สนามฮอกกี้ในร่ม

15 of 29
16

สนามแฮนด์บอล

16 of 29
17

โรงยิมมวย

17 of 29
18

หอประชุมโรงอาหาร

18 of 29
19

ยิมยูโด

19 of 29
20

สระว่ายน้ำ 25 เมตร

20 of 29
21

อาคารวิทยบริการ

 • งานสารบรรณ
 • งานบุคคล
 • งานทะเบียน
 • งานการเงิน
 • งานพัสดุ
21 of 29
22

โรงยิมส์วอลเลย์บอล

22 of 29
23

สนามแฮนด์บอลชายหาด

23 of 29
24

สนามฟุตซอล

24 of 29
25

สนามเทนนิส

25 of 29
26

อาคารสระว่ายน้ำ 50 เมตร

26 of 29
27

สนามฮอกกี้หญ้าเทียม

27 of 29
28

สนามยิงธนู

28 of 29
29

สนามรักบี้

29 of 29
 1. สนามกีฬาเลขยานนท์
 2. อาคารกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 3. อาคารศูนย์ฝึกอบรม
 4. โรงยิมบาสเก็ตบอล
 5. ลานกิจกรรม
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. อาคารกีฬา 41 ปี
 8. คณะศึกษาศาสตร์
 9. สนามเปตอง
 10. โรงยิมตระกร้อ
 11. ลานสเก็ตบอร์ด
 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
 13. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 14. สำนักงานแฮนด์บอล
 15. สนามฮอกกี้ในร่ม
 16. สนามแฮนด์บอล
 17. โรงยิมมวย
 18. หอประชุมโรงอาหาร
 19. ยิมยูโด
 20. สระว่ายน้ำ 25 เมตร
 21. อาคารวิทยบริการ
  • งานสารบรรณ
  • งานบุคคล
  • งานทะเบียน
  • งานการเงิน
  • งานพัสดุ
 22. โรงยิมส์วอลเลย์บอล
 23. สนามแฮนด์บอลชายหาด
 24. สนามฟุตซอล
 25. สนามเทนนิส
 26. อาคารสระว่ายน้ำ 50 เมตร
 27. สนามฮอกกี้หญ้าเทียม
 28. สนามยิงธนู
 29. สนามรักบี้

แจ้งเรื่องร้องเรียน