ทุนการศึกษา

/
ทุนการศึกษา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
    • เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนกีฬา
    • เป็นนักกีฬาทีมชาติที่มีผลงานต่อเนื่อง
    • เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ
  2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  4. กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

แจ้งเรื่องร้องเรียน