-ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป) รายการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง วิทยาเขตกรุงเทพ จำนวน ๑ คัน

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป) รายการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง วิทยาเขตกรุงเทพ จำนวน ๑ คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1)

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน