-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน