– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู ๕ รายการ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน