– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน