พฤษภาคม 24, 2024

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แจ้งเรื่องร้องเรียน