โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ ผศ.ธันยพร ชินคชบาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ โดยมี อาจารย์กวีศุภณิฐ วิกรมวยากรม์ เป็นผู้ควบคุมโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 มกช.กรุงเทพ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน