โครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งควบคุมการดำเนินโครงการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม >>>

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน