โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ตลาดแรงงาน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เพ็ญพิศ กำลังงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้สู่ตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และได้รับเกียรติ จากคุณภัทราวจี สุรเวชสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานประกอบวิชาชีพ วิทยากรจากคุรุสภา โดยมีอาจารย์กนกรัชต์ ต่วนชะเอม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม มกช.กรุงเทพ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน