โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมวันไหว้ครู

ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงอาหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน