โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยและเชิดชูเกียรตินักวิจัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยและเชิดชูเกียรตินักวิจัย โดยในปีนี้ ดร.มนตรี วงษ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสื่อสารการกีฬา ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

 

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน