โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม>>>

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน