โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมศาสตร์การกีฬา

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับอนุมัติจากผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมศาสตร์การกีฬา
โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ 4 ท่าน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุณจันทร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฎฐชัย จันทร์คุณา
ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน