โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสื่อสารการกีฬา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสื่อสารการกีฬา ด้วยการอภิปรายเชิงวิชาการ : การเป็นผู้ประกอบการสื่อ การสร้างคอนเทนต์และธุรกิจกีฬา การฝึกปฎิบัติชิ้นงานร่วมกัน และการนำเสนอนวัตกรรมการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาสังคม โดยนักศึกษาสื่อสารการกีฬา และสาขาท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยสร้างเนื้อหาด้วยการใช้ Ai (Artificial Intelligence) สร้างโมเดลและสื่อตามแนวทาง SDG (Sustainable Development Goals)เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน