โครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มี สุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ โดย ผศ.ดร.ธนกฤตา สุขสมวาจา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มี
สุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมนักกีฬาจานร่อน ให้ความรู้เรื่องกีฬาจานร่อนกับนักเรียน รร.โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ซึ่งกีฬาจานร่อนเป็นกีฬาที่กำลังได้รับการบรรจุเข้าในหลายรายการแข่งขันของประเทศไทยและทั่วโลก และเป็นกีฬาที่สามารถใช้เป็นกิจกรรมในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ทั้งนี้ นายปฐมพงษ์ การโชค ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ นักกีฬาจานร่อนทีมชาติไทย และนักกีฬาจานร่อนของวิทยาเขตกรุงเทพ ก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน