โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันยพร ชินคชบาล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องทองกวาว 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

 

อ่านเพิ่มเติม

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน