โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนในเครือข่าย

นที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนในเครือข่าย โดยมี อาจารย์ชลาฎล บุญศรี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลโครงการ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม มกช.กรุงเทพ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน