โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.กฤษณะ อรุณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม>>>

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน