โครงการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 2 พ.ค.2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน