แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม >>>แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ<<<

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน