เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย มาหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านกีฬามวยไทย ในฐานะซอฟท์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬามวยไทยในประเทศฮังการี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ นำโดย ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิบดีประจำวิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ดร. ซานดอร์ ซีโปส (H.E.Sandor Sipos,Ph.D.) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านกีฬามวยไทย ในฐานะซอฟท์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬามวยไทยในประเทศฮังการี โดยเน้นไปที่ความร่วมมือด้านการศึกษา ในการออกแบบหลักสูตร
การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนการจัดอีเว้นท์กีฬามวยไทยในระดับต่าง ๆ
ในการนี้ ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร ให้การตอบรับความร่วมมือดังกล่าว และพร้อมผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยมี ผศ.แสวง ทวีคูณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญมวยไทยของวิทยาเขตกรุงเทพ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้านกีฬามวยไทย และมอบหมายให้ ดร.มนตรี วงษ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ในฐานะหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานความร่วมมือดังกล่าว

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน