“เผยแพร่กีฬาเบสบอล 5”

วันที่ 20 มิ.ย. 67 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย จัดเวิร์คช็อป “เผยแพร่กีฬาเบสบอล 5” ให้แก่นักศึกษาสาขาสื่อสารการกีฬาและสาขาท่องเที่ยวและนันทนาการ จำนวน 40 คน ณ อาคารประชุม อเนกประสงค์ ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตกรุงเทพ
ภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาต ถวิลรพิชา กล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวต้อนรับคณะ ทำงานจากสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย นำโดย นายธนกิจ เฮียงโฮม ประธานเทคนิคสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ร่วมด้วยนักกีฬาเบสบอล 5 ทีมชาติไทยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กติกา วิธีการเล่น ฝึกทักษะพื้นฐานรวมถึงได้ลองแข่งขันจริงแบ่งทีมโดยมีโค้ชคอยให้คำแนะนำ
นอกจากนี้ เมื่อจบเวิร์คช็อป ทางผู้จัดยังมอบอุปกรณ์ ลูกเบสบอล 5 และของที่ระลึกให้แก่ชมรมกีฬาเบสบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ฝึกซ้อมและส่งเสริมการเล่นกีฬานี้ต่อไป
เวิร์คช็อปครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปหันมาสนใจเล่นกีฬาเบสบอล 5 กันมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาวงการกีฬาเบสบอลไทยให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน