เข้าร่วมงาน INNOVATION TOURISM & HOSPITALITY FOR SUSTAINABILITY

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ ดร.เกสสุนี ทวีแก้ว อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ , ดร.ตระการ นาคง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ นายราเชนย์ กลมเกลี้ยง นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน INNOVATION TOURISM & HOSPITALITY FOR SUSTAINABILITY งานที่รวบรวมเทรนด์นวัตกรรม และโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความยั่งยืน ภายในงานได้มีผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการต่างๆได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อที่จะร่วมกันสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม>>>

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน