เข้าร่วมการหารือกับมหาวิทยาลัยจากนานาชาติ เรื่องการกีฬาและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยจากนานาชาติ เรื่องการกีฬาและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม>>>

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน