ารจัดทำ MOU ร่วมกัน ด้านการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้ต้องขัง ให้มีทักษะและความรู้ด้านกีฬาในการนำไปประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรมทางการกีฬา

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีฯ และ นายชลาฎล บุญศรี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และหัวหน้างานบริการวิชาการฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือการจัดทำ MOU ร่วมกัน ด้านการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้ต้องขัง ให้มีทักษะและความรู้ด้านกีฬาในการนำไปประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรมทางการกีฬา ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน