นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 พ.ค. 2567 ผศ. ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ และคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้คัดเลือกและตัดสินผลงานของผู้เข้าคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักวิจัยดีเด่น

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน