หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเลขยานนท์

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน