พิธีวางพวงมาลา สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางพรพรรณ วิศาลาภรณ์ หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี และนางสาวอาภัสรา เกิดโมลี เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

อ่านเพิ่มเติม

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน