พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU หน่วยงานภาคีเครือข่ายและสถาบันการศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
– ดร.กฤษณะ อรุณโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
– อาจารย์ชลาฎล บุญศรี
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / หัวหน้างานบริการวิชาการ
– อาจารย์สุกัญญา ฤทธิ์งาม
หัวหน้าสำนักงานกีฬา
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU หน่วยงานภาคีเครือข่ายและสถาบันการศึกษา กับทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน