พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รร.กีฬา จ.ชลบุรี

วันที่ 18 มี.ค.67 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดี มกช.กท. พร้อมด้วย อ.ดร.กฤษณะ อรุณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดี มกช.กท. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รร.กีฬา จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ รร.กีฬา จ.ชลบุรี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน