ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาดาบไทย เข้ารับโอวาทฯ

วันที่ 25 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ให้โอวาทแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาดาบไทย ทีม มกช. ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย โค้ชออม จิตติกร การัมย์ นำทีมนักกีฬาสักการะพระพุทธพลธรรมบพิตร และองค์พระพลบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

https://www.facebook.com/PR.TNSUBKK

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน