ประชุมเร่งรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)

วันที่ 25 มี.ค. 67) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 2)
ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ สำนักงานรองอธิการบดี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน