ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3 : เม.ย. – มิ.ย. 67

วันที่ 26 มิ.ย.67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี วงษ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และนางสาววาสินี ทิพย์ศร หัวหน้างานติดตามและประเมินผล ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ 3: เม.ย. – มิ.ย. 67) ณ ห้องประชุมเลขยานนท์

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน