ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 1 พฤษาภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ ดร.มนตรี วงษ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นผู้แทน ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 3/2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน