ประชุมกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 3/2567

วันที่ 17 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมกับ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน