ประกาศรายชื่อรายผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบ 3)

ประกาศรายชื่อรายผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567. ประเภททั่วไป (รอบ 3)

TNSU_Academic_General_Category_RS3_67-1

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน