ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป)

https://tnsubkk.ac.th/wp-content/uploads/2024/01/TNSU_Academic_General_Category_RS1S_67.pdf

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน