ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควตา)

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน