ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประเภทโควตา)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน