ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป)

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน