ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป (รอบ 4)

 

รายงานตัวผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พ.ค. 66 Click

ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและอื่น ๆ Click

ใบสั่งซื้อชุดและอุปกรณ์แต่งกายของนักศึกษา Click

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน