ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป)

รับสมัคร และชำระค่าสมัคร 14 พ.ย. 65 – 6 ม.ค. 66 Click

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน