ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประเภทโควตา)

รับสมัคร 2 ต.ค. – 9 พ.ย. 66 Click

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน