ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป (รอบ 4)

 

รับสมัคร และชำระค่าสมัคร 3 – 18 พ.ค. 66 Click

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน